Thống kê cặp số lô tô Miền Bắc

Số lần quay

Cặp số xuất hiện nhiều nhất
Số Số lần xuất hiện
93 6
91 6
14 4
64 4
45 3
72 3
28 3
21 3
88 3
98 3
Cặp số xuất hiện ít nhất
Số Số lần xuất hiện
61 1
26 1
73 1
99 1
47 1
71 1
75 1
50 1
17 1
95 1
Các số chưa ra trong 30 ngày qua

Audio