Thống kê cặp số lô tô Miền Bắc

Số lần quay

Cặp số xuất hiện nhiều nhất
Số Số lần xuất hiện
69 6
09 4
19 4
02 4
73 3
58 3
78 3
89 3
98 3
74 3
Cặp số xuất hiện ít nhất
Số Số lần xuất hiện
04 1
26 1
08 1
55 1
72 1
07 1
28 1
87 1
88 1
12 1
Các số chưa ra trong 30 ngày qua

Audio