Thống kê cặp số lô tô Miền Bắc

Số lần quay

Cặp số xuất hiện nhiều nhất
Số Số lần xuất hiện
87 2
66 2
89 2
95 2
49 2
20 2
02 2
52 2
15 2
23 2
Cặp số xuất hiện ít nhất
Số Số lần xuất hiện
26 1
73 1
55 1
28 1
93 1
00 1
50 1
71 1
78 1
82 1
Các số chưa ra trong 30 ngày qua

Audio