Thống kê cặp số lô tô Miền Bắc

Số lần quay

Cặp số xuất hiện nhiều nhất
Số Số lần xuất hiện
55 5
43 5
86 4
87 4
89 4
33 4
64 4
62 4
61 3
97 3
Cặp số xuất hiện ít nhất
Số Số lần xuất hiện
47 1
26 1
58 1
04 1
28 1
07 1
72 1
00 1
17 1
75 1
Các số chưa ra trong 30 ngày qua

Audio