Thống kê cặp số lô tô Miền Bắc

Số lần quay

Cặp số xuất hiện nhiều nhất
Số Số lần xuất hiện
58 4
83 4
55 3
73 3
18 3
46 3
90 3
60 3
09 2
04 2
Cặp số xuất hiện ít nhất
Số Số lần xuất hiện
45 1
99 1
26 1
86 1
61 1
28 1
72 1
87 1
75 1
17 1
Các số chưa ra trong 30 ngày qua

Audio