Thống kê cặp số lô tô Miền Bắc

Số lần quay

Cặp số xuất hiện nhiều nhất
Số Số lần xuất hiện
09 4
21 4
01 4
19 4
35 4
99 3
04 3
26 3
71 3
13 3
Cặp số xuất hiện ít nhất
Số Số lần xuất hiện
61 1
73 1
86 1
45 1
00 1
93 1
75 1
72 1
48 1
97 1
Các số chưa ra trong 30 ngày qua

Audio