Thống kê cặp số lô tô Miền Bắc

Số lần quay

Cặp số xuất hiện nhiều nhất
Số Số lần xuất hiện
01 4
67 4
06 4
04 3
93 3
07 3
59 3
78 3
22 3
54 3
Cặp số xuất hiện ít nhất
Số Số lần xuất hiện
08 1
61 1
99 1
97 1
72 1
75 1
50 1
82 1
18 1
94 1
Các số chưa ra trong 30 ngày qua

Audio