Thống kê cặp số lô tô Miền Nam

Số lần quay
Chọn tỉnh

Cặp số xuất hiện nhiều nhất
Số Số lần xuất hiện
29 5
92 4
73 3
00 3
75 3
44 3
16 3
31 3
43 3
15 3
Cặp số xuất hiện ít nhất
Số Số lần xuất hiện
47 1
61 1
99 1
26 1
71 1
93 1
87 1
88 1
78 1
12 1
Các số chưa ra trong 30 ngày qua
01- 02- 03- 04- 13- 18- 20- 24- 27- 34- 35- 45- 49- 50- 72- 74- 81- 86- 94- 97-

Audio