Thống kê cặp số lô tô Miền Nam

Số lần quay
Chọn tỉnh

Cặp số xuất hiện nhiều nhất
Số Số lần xuất hiện
27 5
58 4
56 4
38 4
73 3
94 3
83 3
49 3
55 2
45 2
Cặp số xuất hiện ít nhất
Số Số lần xuất hiện
26 1
47 1
04 1
86 1
09 1
97 1
13 1
28 1
71 1
78 1
Các số chưa ra trong 30 ngày qua
01- 02- 07- 12- 22- 29- 30- 31- 32- 33- 36- 43- 46- 48- 51- 61- 62- 70- 72- 74- 75- 76- 77- 80- 82- 84- 85- 88- 89- 90- 91- 93-

Audio