Thống kê cặp số lô tô Miền Nam

Số lần quay
Chọn tỉnh

Cặp số xuất hiện nhiều nhất
Số Số lần xuất hiện
09 4
18 4
59 4
06 4
47 3
31 3
42 3
65 3
96 3
34 3
Cặp số xuất hiện ít nhất
Số Số lần xuất hiện
55 1
04 1
48 1
75 1
00 1
87 1
97 1
66 1
11 1
78 1
Các số chưa ra trong 30 ngày qua
01- 05- 13- 17- 19- 21- 22- 24- 26- 27- 43- 46- 49- 50- 51- 53- 55- 56- 67- 71- 72- 74- 79- 80- 82- 86- 88- 89- 91- 98- 99-

Audio