Thống kê cặp số lô tô Miền Nam

Số lần quay
Chọn tỉnh

Cặp số xuất hiện nhiều nhất
Số Số lần xuất hiện
79 5
17 4
75 4
51 4
37 4
71 3
76 3
22 3
43 3
02 3
Cặp số xuất hiện ít nhất
Số Số lần xuất hiện
99 1
45 1
55 1
73 1
08 1
28 1
93 1
66 1
95 1
59 1
Các số chưa ra trong 30 ngày qua
00- 04- 09- 12- 13- 14- 16- 18- 19- 20- 23- 27- 32- 34- 46- 58- 61- 67- 69- 74- 78- 80- 82- 83- 86- 88- 91- 94- 96- 97-

Audio