Thống kê cặp số lô tô Miền Nam

Số lần quay
Chọn tỉnh

Cặp số xuất hiện nhiều nhất
Số Số lần xuất hiện
14 4
47 3
13 3
66 3
89 3
09 2
08 2
55 2
48 2
93 2
Cặp số xuất hiện ít nhất
Số Số lần xuất hiện
99 1
61 1
26 1
04 1
73 1
58 1
87 1
00 1
71 1
28 1
Các số chưa ra trong 30 ngày qua
03- 16- 17- 18- 24- 30- 31- 42- 45- 53- 63- 64- 67- 68- 72- 74- 77- 85- 92-

Audio