Thống kê cặp số lô tô Miền Nam

Số lần quay
Chọn tỉnh

Cặp số xuất hiện nhiều nhất
Số Số lần xuất hiện
66 5
61 4
64 4
55 3
54 3
85 3
57 3
86 2
73 2
99 2
Cặp số xuất hiện ít nhất
Số Số lần xuất hiện
04 1
47 1
58 1
45 1
00 1
13 1
87 1
07 1
75 1
48 1
Các số chưa ra trong 30 ngày qua
00- 03- 04- 09- 12- 15- 16- 19- 21- 23- 24- 26- 28- 34- 38- 44- 46- 59- 60- 69- 71- 80- 82- 89- 92-

Audio