Thống kê cặp số lô tô Miền Nam

Số lần quay
Chọn tỉnh

Cặp số xuất hiện nhiều nhất
Số Số lần xuất hiện
03 4
90 4
93 3
18 3
67 3
20 3
39 3
64 3
65 3
04 2
Cặp số xuất hiện ít nhất
Số Số lần xuất hiện
45 1
26 1
08 1
09 1
73 1
47 1
99 1
55 1
28 1
50 1
Các số chưa ra trong 30 ngày qua
13- 21- 23- 27- 29- 32- 46- 59- 61- 62- 70- 72- 77- 80- 83- 86- 88- 92- 95- 96-

Audio