Thống kê cặp số lô tô Miền Nam

Số lần quay
Chọn tỉnh

Cặp số xuất hiện nhiều nhất
Số Số lần xuất hiện
42 5
53 5
99 4
16 4
04 3
07 3
72 3
93 3
11 3
81 3
Cặp số xuất hiện ít nhất
Số Số lần xuất hiện
47 1
26 1
58 1
61 1
55 1
50 1
87 1
13 1
97 1
75 1
Các số chưa ra trong 30 ngày qua
01- 09- 10- 14- 22- 25- 27- 31- 37- 43- 45- 46- 48- 56- 59- 60- 62- 64- 66- 67- 68- 71- 90- 98-

Audio