Thống kê cặp số lô tô Miền Nam

Số lần quay
Chọn tỉnh

Cặp số xuất hiện nhiều nhất
Số Số lần xuất hiện
52 4
41 4
47 3
17 3
66 3
85 3
62 3
45 2
08 2
73 2
Cặp số xuất hiện ít nhất
Số Số lần xuất hiện
26 1
86 1
99 1
09 1
04 1
61 1
28 1
07 1
48 1
71 1
Các số chưa ra trong 30 ngày qua
01- 13- 14- 19- 20- 21- 33- 39- 40- 42- 44- 46- 54- 59- 60- 63- 67- 76- 78- 80- 84- 87- 91- 93- 97- 98-

Audio