Thống kê cặp số lô tô Miền Nam

Số lần quay
Chọn tỉnh

Cặp số xuất hiện nhiều nhất
Số Số lần xuất hiện
55 4
70 4
82 3
78 3
21 3
43 3
25 3
39 3
32 3
52 3
Cặp số xuất hiện ít nhất
Số Số lần xuất hiện
45 1
86 1
58 1
09 1
08 1
72 1
87 1
75 1
71 1
00 1
Các số chưa ra trong 30 ngày qua
05- 08- 12- 16- 17- 18- 24- 26- 28- 31- 33- 35- 48- 51- 53- 56- 59- 62- 68- 74- 75- 80- 83- 84- 88- 91- 97-

Audio