Thống kê cặp số lô tô Miền Nam

Số lần quay
Chọn tỉnh

Cặp số xuất hiện nhiều nhất
Số Số lần xuất hiện
99 4
13 4
18 4
25 4
71 3
97 3
66 3
78 3
22 3
03 3
Cặp số xuất hiện ít nhất
Số Số lần xuất hiện
45 1
55 1
61 1
26 1
58 1
04 1
48 1
17 1
07 1
50 1
Các số chưa ra trong 30 ngày qua
00- 02- 05- 08- 12- 16- 27- 31- 35- 38- 41- 42- 46- 47- 52- 54- 56- 60- 62- 70- 72- 83- 84- 87- 88-

Audio