Thống kê cặp số lô tô Miền Nam

Số lần quay
Chọn tỉnh

Cặp số xuất hiện nhiều nhất
Số Số lần xuất hiện
58 4
02 4
86 3
50 3
00 3
81 3
12 3
89 3
38 3
68 3
Cặp số xuất hiện ít nhất
Số Số lần xuất hiện
73 1
09 1
99 1
17 1
71 1
13 1
75 1
93 1
07 1
72 1
Các số chưa ra trong 30 ngày qua
10- 11- 19- 23- 25- 26- 28- 30- 31- 40- 47- 56- 60- 64- 66- 67- 77- 79- 84- 85- 87- 88- 90- 91- 97-

Audio