Thống kê cặp số lô tô Miền Nam

Số lần quay
Chọn tỉnh

Cặp số xuất hiện nhiều nhất
Số Số lần xuất hiện
47 4
37 4
53 4
08 3
86 3
72 3
10 3
52 3
64 3
24 3
Cặp số xuất hiện ít nhất
Số Số lần xuất hiện
73 1
26 1
55 1
58 1
71 1
13 1
87 1
00 1
48 1
28 1
Các số chưa ra trong 30 ngày qua
03- 04- 07- 15- 21- 27- 29- 33- 41- 43- 46- 49- 50- 59- 63- 68- 75- 76- 78- 79- 80- 83- 85- 91- 92- 93- 96- 98-

Audio