Thống kê cặp số lô tô Miền Nam

Số lần quay
Chọn tỉnh

Cặp số xuất hiện nhiều nhất
Số Số lần xuất hiện
00 5
16 4
51 4
21 3
33 3
69 3
22 3
70 3
86 2
61 2
Cặp số xuất hiện ít nhất
Số Số lần xuất hiện
73 1
09 1
45 1
07 1
97 1
75 1
93 1
28 1
12 1
82 1
Các số chưa ra trong 30 ngày qua
02- 05- 08- 09- 10- 11- 14- 17- 23- 26- 29- 31- 38- 49- 50- 54- 57- 62- 65- 67- 72- 77- 78- 84- 87- 95- 98-

Audio