Thống kê cặp số lô tô Miền Trung

Số lần quay
Chọn tỉnh

Cặp số xuất hiện nhiều nhất
Số Số lần xuất hiện
66 5
74 4
09 3
13 3
43 3
40 3
06 3
55 2
73 2
71 2
Cặp số xuất hiện ít nhất
Số Số lần xuất hiện
61 1
08 1
26 1
04 1
50 1
87 1
28 1
48 1
17 1
94 1
Các số chưa ra trong 30 ngày qua
07- 10- 14- 24- 33- 38- 42- 45- 47- 49- 56- 58- 59- 72- 85- 93- 97- 98- 99-

Audio