Thống kê cặp số lô tô Miền Trung

Số lần quay
Chọn tỉnh

Cặp số xuất hiện nhiều nhất
Số Số lần xuất hiện
90 4
04 3
17 3
72 3
59 3
18 3
88 3
83 3
24 3
08 2
Cặp số xuất hiện ít nhất
Số Số lần xuất hiện
47 1
58 1
97 1
87 1
28 1
07 1
50 1
75 1
93 1
13 1
Các số chưa ra trong 30 ngày qua
15- 23- 25- 31- 37- 38- 39- 40- 45- 48- 60- 61- 68- 70- 74- 78- 80- 86- 96- 97- 99-

Audio