Thống kê cặp số lô tô Miền Trung

Số lần quay
Chọn tỉnh

Cặp số xuất hiện nhiều nhất
Số Số lần xuất hiện
08 3
17 3
70 3
53 3
79 3
62 3
99 2
58 2
61 2
04 2
Cặp số xuất hiện ít nhất
Số Số lần xuất hiện
47 1
55 1
86 1
26 1
72 1
07 1
00 1
75 1
48 1
95 1
Các số chưa ra trong 30 ngày qua
01- 12- 19- 20- 22- 30- 33- 34- 38- 49- 50- 51- 57- 59- 64- 73- 81- 83- 84- 90- 94- 97-

Audio