Thống kê cặp số lô tô Miền Trung

Số lần quay
Chọn tỉnh

Cặp số xuất hiện nhiều nhất
Số Số lần xuất hiện
98 5
82 4
58 3
17 3
87 3
25 3
03 3
90 3
26 2
99 2
Cặp số xuất hiện ít nhất
Số Số lần xuất hiện
73 1
08 1
00 1
13 1
50 1
72 1
93 1
48 1
81 1
94 1
Các số chưa ra trong 30 ngày qua
01- 02- 04- 06- 07- 09- 10- 14- 19- 21- 24- 27- 31- 33- 37- 40- 45- 47- 57- 61- 69- 70- 71- 75- 77- 79- 85- 86- 97-

Audio