Thống kê cặp số lô tô Miền Trung

Số lần quay
Chọn tỉnh

Cặp số xuất hiện nhiều nhất
Số Số lần xuất hiện
58 3
99 3
72 3
74 3
51 3
10 3
60 3
24 3
35 3
86 2
Cặp số xuất hiện ít nhất
Số Số lần xuất hiện
45 1
55 1
09 1
47 1
48 1
97 1
50 1
13 1
71 1
07 1
Các số chưa ra trong 30 ngày qua
02- 04- 08- 20- 28- 32- 33- 34- 36- 40- 43- 56- 64- 68- 69- 89-

Audio