Thống kê cặp số lô tô Miền Trung

Số lần quay
Chọn tỉnh

Cặp số xuất hiện nhiều nhất
Số Số lần xuất hiện
45 4
17 4
60 4
47 3
48 3
18 3
67 3
31 3
84 3
46 3
Cặp số xuất hiện ít nhất
Số Số lần xuất hiện
08 1
04 1
99 1
55 1
86 1
09 1
87 1
28 1
07 1
50 1
Các số chưa ra trong 30 ngày qua
01- 03- 10- 11- 12- 15- 20- 26- 32- 35- 37- 39- 40- 43- 56- 57- 61- 69- 71- 80- 82- 86- 92- 96-

Audio