Thống kê cặp số lô tô Miền Trung

Số lần quay
Chọn tỉnh

Cặp số xuất hiện nhiều nhất
Số Số lần xuất hiện
47 4
97 4
59 4
67 4
15 4
73 3
50 3
17 3
95 3
63 3
Cặp số xuất hiện ít nhất
Số Số lần xuất hiện
09 1
04 1
07 1
75 1
48 1
21 1
11 1
78 1
66 1
94 1
Các số chưa ra trong 30 ngày qua
00- 02- 05- 06- 10- 13- 16- 18- 23- 25- 26- 28- 30- 39- 40- 44- 45- 53- 54- 56- 60- 61- 65- 71- 81- 86- 96- 98- 99-

Audio