Thống kê cặp số lô tô Miền Trung

Số lần quay
Chọn tỉnh

Cặp số xuất hiện nhiều nhất
Số Số lần xuất hiện
89 4
49 4
35 4
48 3
13 3
66 3
11 3
36 3
03 3
15 3
Cặp số xuất hiện ít nhất
Số Số lần xuất hiện
55 1
08 1
04 1
09 1
58 1
93 1
87 1
97 1
00 1
82 1
Các số chưa ra trong 30 ngày qua
02- 14- 16- 17- 21- 28- 30- 38- 42- 44- 45- 47- 50- 52- 54- 57- 62- 63- 71- 72- 73- 75- 78- 80- 81- 92- 94- 96-

Audio