Thống kê cặp số lô tô Miền Trung

Số lần quay
Chọn tỉnh

Cặp số xuất hiện nhiều nhất
Số Số lần xuất hiện
33 5
10 5
06 5
78 4
27 4
58 3
59 3
45 2
09 2
61 2
Cặp số xuất hiện ít nhất
Số Số lần xuất hiện
26 1
04 1
86 1
08 1
55 1
48 1
00 1
97 1
17 1
71 1
Các số chưa ra trong 30 ngày qua
03- 07- 13- 18- 20- 22- 23- 28- 30- 31- 35- 36- 40- 50- 51- 60- 63- 64- 73- 76- 80- 88- 91- 96- 98- 99-

Audio