Thống kê cặp số lô tô Miền Trung

Số lần quay
Chọn tỉnh

Cặp số xuất hiện nhiều nhất
Số Số lần xuất hiện
18 5
50 4
08 3
59 3
22 3
51 3
57 3
06 3
86 2
04 2
Cặp số xuất hiện ít nhất
Số Số lần xuất hiện
09 1
47 1
99 1
17 1
72 1
71 1
97 1
12 1
82 1
95 1
Các số chưa ra trong 30 ngày qua
00- 03- 07- 11- 34- 36- 39- 44- 49- 53- 55- 56- 58- 60- 61- 63- 68- 73- 87- 90- 92-

Audio