Thống kê cặp số lô tô Miền Trung

Số lần quay
Chọn tỉnh

Cặp số xuất hiện nhiều nhất
Số Số lần xuất hiện
72 5
15 5
52 5
99 3
00 3
87 3
71 3
03 3
24 3
55 2
Cặp số xuất hiện ít nhất
Số Số lần xuất hiện
26 1
61 1
73 1
04 1
17 1
28 1
75 1
50 1
97 1
81 1
Các số chưa ra trong 30 ngày qua
02- 07- 08- 10- 11- 18- 19- 21- 25- 29- 30- 36- 42- 45- 46- 47- 48- 53- 54- 57- 74- 76- 79- 80- 86- 93- 96-

Audio