Thống kê cặp số lô tô Miền Trung

Số lần quay
Chọn tỉnh

Cặp số xuất hiện nhiều nhất
Số Số lần xuất hiện
35 5
28 4
21 4
61 3
72 3
31 3
32 3
24 3
06 3
87 2
Cặp số xuất hiện ít nhất
Số Số lần xuất hiện
08 1
86 1
09 1
47 1
55 1
58 1
73 1
93 1
75 1
17 1
Các số chưa ra trong 30 ngày qua
01- 04- 12- 15- 16- 19- 23- 25- 27- 29- 30- 33- 36- 40- 43- 44- 45- 46- 49- 52- 53- 54- 58- 59- 81- 84- 89- 92- 95- 97- 98- 99-

Audio