Thống kê cặp số lô tô Miền Trung

Số lần quay
Chọn tỉnh

Cặp số xuất hiện nhiều nhất
Số Số lần xuất hiện
24 5
11 4
07 3
81 3
12 3
31 3
19 3
27 3
09 2
86 2
Cặp số xuất hiện ít nhất
Số Số lần xuất hiện
04 1
08 1
61 1
55 1
73 1
47 1
45 1
87 1
97 1
48 1
Các số chưa ra trong 30 ngày qua
02- 20- 22- 23- 30- 37- 42- 53- 59- 64- 65- 66- 68- 69- 72- 89- 91- 93- 94-

Audio