Thống kê đầu đuôi đặc biệt Miền Bắc

Số lần quay

Đầu Số lần xuất hiện
0 1
1 0
2 0
3 0
4 1
5 1
6 1
7 0
8 0
9 1
Đuôi Số lần xuất hiện
0 0
1 1
2 0
3 1
4 1
5 0
6 0
7 1
8 1
9 0

Audio