Thống kê đầu đuôi đặc biệt Miền Bắc

Số lần quay

Đầu Số lần xuất hiện
0 1
1 0
2 1
3 0
4 0
5 0
6 2
7 1
8 0
9 0
Đuôi Số lần xuất hiện
0 0
1 0
2 1
3 3
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 1

Audio