Thống kê đầu đuôi đặc biệt Miền Bắc

Số lần quay

Đầu Số lần xuất hiện
0 0
1 0
2 1
3 0
4 0
5 0
6 1
7 1
8 2
9 0
Đuôi Số lần xuất hiện
0 0
1 0
2 1
3 0
4 0
5 0
6 1
7 3
8 0
9 0

Audio