Thống kê đầu đuôi đặc biệt Miền Bắc

Số lần quay

Đầu Số lần xuất hiện
0 2
1 0
2 1
3 1
4 0
5 0
6 1
7 0
8 0
9 0
Đuôi Số lần xuất hiện
0 2
1 1
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 2
9 0

Audio