Thống kê đầu đuôi đặc biệt Miền Nam

Số lần quay
Chọn tỉnh

Đầu Số lần xuất hiện
0 1
1 0
2 1
3 0
4 0
5 0
6 0
7 1
8 1
9 1
Đuôi Số lần xuất hiện
0 0
1 1
2 1
3 0
4 0
5 1
6 0
7 0
8 1
9 1

Audio