Thống kê đầu đuôi đặc biệt Miền Nam

Số lần quay
Chọn tỉnh

Đầu Số lần xuất hiện
0 3
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 1
7 0
8 0
9 1
Đuôi Số lần xuất hiện
0 2
1 0
2 0
3 0
4 0
5 1
6 1
7 0
8 0
9 1

Audio