Thống kê đầu đuôi đặc biệt Miền Nam

Số lần quay
Chọn tỉnh

Đầu Số lần xuất hiện
0 0
1 2
2 0
3 2
4 1
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
Đuôi Số lần xuất hiện
0 0
1 1
2 0
3 0
4 0
5 2
6 0
7 0
8 1
9 1

Audio