Thống kê đầu đuôi đặc biệt Miền Nam

Số lần quay
Chọn tỉnh

Đầu Số lần xuất hiện
0 0
1 2
2 1
3 0
4 0
5 1
6 1
7 0
8 0
9 0
Đuôi Số lần xuất hiện
0 0
1 0
2 1
3 1
4 0
5 0
6 2
7 0
8 1
9 0

Audio