Thống kê đầu đuôi đặc biệt Miền Trung

Số lần quay
Chọn tỉnh

Đầu Số lần xuất hiện
0 2
1 0
2 1
3 0
4 0
5 1
6 1
7 0
8 0
9 0
Đuôi Số lần xuất hiện
0 0
1 1
2 0
3 0
4 0
5 1
6 1
7 0
8 2
9 0

Audio