Thống kê đầu đuôi đặc biệt Miền Trung

Số lần quay
Chọn tỉnh

Đầu Số lần xuất hiện
0 0
1 0
2 0
3 1
4 0
5 2
6 0
7 1
8 0
9 1
Đuôi Số lần xuất hiện
0 0
1 0
2 1
3 0
4 0
5 1
6 1
7 0
8 2
9 0

Audio