Thống kê đầu đuôi đặc biệt Miền Trung

Số lần quay
Chọn tỉnh

Đầu Số lần xuất hiện
0 0
1 0
2 2
3 1
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 2
Đuôi Số lần xuất hiện
0 1
1 1
2 0
3 0
4 1
5 0
6 0
7 1
8 1
9 0

Audio