Thống kê đầu đuôi đặc biệt Miền Trung

Số lần quay
Chọn tỉnh

Đầu Số lần xuất hiện
0 1
1 0
2 1
3 0
4 1
5 0
6 0
7 0
8 1
9 1
Đuôi Số lần xuất hiện
0 1
1 0
2 0
3 0
4 3
5 0
6 0
7 1
8 0
9 0

Audio