Thống kê đầu đuôi đặc biệt Miền Trung

Số lần quay
Chọn tỉnh

Đầu Số lần xuất hiện
0 0
1 0
2 0
3 2
4 0
5 2
6 0
7 0
8 1
9 0
Đuôi Số lần xuất hiện
0 2
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 1
7 0
8 1
9 1

Audio