Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc

Biên độ ngày muốn xem
Số lần quay

Thống kê đầu lô tô Miền Bắc

Ngày / Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
31.03.2020 3 7 2 2 2 4 3 1 3

Đơn vị tính: lần

Thống kê đuôi lô tô Miền Bắc

Ngày / Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
31.03.2020 2 5 3 5 2 3 2 5

Đơn vị tính: lần

Audio