Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc

Biên độ ngày muốn xem
Số lần quay

Thống kê đầu lô tô Miền Bắc

Ngày / Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
13.02.2018 1 6 2 2 5 3 2 4 2
14.02.2018 4 3 3 1 1 3 2 3 3 4

Đơn vị tính: lần

Thống kê đuôi lô tô Miền Bắc

Ngày / Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
13.02.2018 2 2 4 4 1 3 4 2 1 4
14.02.2018 4 2 4 2 3 5 3 2 2

Đơn vị tính: lần

Audio