Thống kê đầu đuôi lô tô miền Nam

Biên độ ngày muốn xem
Số lần quay
Chọn tỉnh

Thống kê đầu lô tô TP.HCM

Ngày / Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
08.04.2019 3 4 2 2 1 2 1 1 2
13.04.2019 3 2 5 2 2 1 3
15.04.2019 5 1 1 1 1 1 3 1 4
20.04.2019 4 1 3 1 4 2 3
22.04.2019 1 1 3 2 5 1 5

Đơn vị tính: lần

Thống kê đuôi lô tô TP.HCM

Ngày / Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
08.04.2019 2 2 1 4 1 1 1 1 1 4
13.04.2019 2 3 1 2 1 3 3 1 1 1
15.04.2019 1 1 1 2 2 2 3 2 4
20.04.2019 1 2 2 2 4 1 1 4 1
22.04.2019 2 1 2 1 2 1 4 1 4

Đơn vị tính: lần

Audio