Thống kê đầu đuôi lô tô miền Nam

Biên độ ngày muốn xem
Số lần quay
Chọn tỉnh

Thống kê đầu lô tô TP.HCM

Ngày / Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
04.02.2019 1 5 1 4 2 2 1 2
09.02.2019 3 1 4 2 1 2 2 3
11.02.2019 4 2 2 3 1 3 1 1 1
16.02.2019 3 5 2 1 1 4 2
18.02.2019 4 3 2 4 1 2 1 1

Đơn vị tính: lần

Thống kê đuôi lô tô TP.HCM

Ngày / Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
04.02.2019 1 3 1 2 2 1 2 3 3
09.02.2019 2 1 2 1 1 2 1 1 3 4
11.02.2019 2 1 3 2 2 3 1 4
16.02.2019 2 2 4 4 2 3 1
18.02.2019 3 4 1 2 1 2 2 3

Đơn vị tính: lần

Audio