Thống kê đầu đuôi lô tô miền Nam

Biên độ ngày muốn xem
Số lần quay
Chọn tỉnh

Thống kê đầu lô tô TP.HCM

Ngày / Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
02.09.2019 1 1 3 2 3 4 4
07.09.2019 1 2 4 3 3 1 2 2
09.09.2019 1 1 1 3 2 2 1 2 2 3
14.09.2019 2 1 4 1 1 1 1 3 1 3
16.09.2019 4 2 1 2 2 2 2 1 1 1

Đơn vị tính: lần

Thống kê đuôi lô tô TP.HCM

Ngày / Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
02.09.2019 3 1 4 2 3 2 1 2
07.09.2019 3 3 3 1 4 1 1 2
09.09.2019 3 1 1 2 1 2 2 3 1 2
14.09.2019 1 2 1 5 1 1 1 2 4
16.09.2019 2 2 2 2 2 1 2 5

Đơn vị tính: lần

Audio