Thống kê đầu đuôi lô tô miền Nam

Biên độ ngày muốn xem
Số lần quay
Chọn tỉnh

Thống kê đầu lô tô TP.HCM

Ngày / Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26.11.2018 3 2 3 1 2 1 2 3 1
01.12.2018 2 2 2 1 3 2 4 2
03.12.2018 1 1 4 1 6 1 2 1 1
08.12.2018 6 1 1 1 3 1 1 1 3
10.12.2018 1 1 4 3 2 4 1 1 1

Đơn vị tính: lần

Thống kê đuôi lô tô TP.HCM

Ngày / Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26.11.2018 1 3 5 3 2 1 1 1 1
01.12.2018 3 1 2 2 3 2 5
03.12.2018 3 2 3 2 1 6 1
08.12.2018 3 4 2 3 1 2 1 2
10.12.2018 1 2 2 1 2 2 2 2 3 1

Đơn vị tính: lần

Audio