Thống kê đầu đuôi lô tô miền Nam

Biên độ ngày muốn xem
Số lần quay
Chọn tỉnh

Thống kê đầu lô tô TP.HCM

Ngày / Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
04.08.2018 2 2 2 2 2 3 3 1 1
06.08.2018 1 2 1 2 1 4 1 2 4
11.08.2018 3 3 1 1 2 1 2 3 1 1
13.08.2018 3 1 1 4 1 2 2 1 1 2
18.08.2018 1 2 4 2 1 2 1 4 1

Đơn vị tính: lần

Thống kê đuôi lô tô TP.HCM

Ngày / Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
04.08.2018 1 2 1 1 2 4 4 2 1
06.08.2018 1 1 5 1 2 3 4 1
11.08.2018 3 2 1 3 1 1 2 1 2 2
13.08.2018 2 1 2 4 3 2 1 2 1
18.08.2018 1 3 3 1 1 2 1 2 3 1

Đơn vị tính: lần

Audio