Thống kê đầu đuôi lô tô miền Nam

Biên độ ngày muốn xem
Số lần quay
Chọn tỉnh

Thống kê đầu lô tô TP.HCM

Ngày / Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
06.10.2018 3 2 1 2 2 1 3 1 3
08.10.2018 1 3 1 1 3 2 2 2 2 1
13.10.2018 4 1 1 2 2 1 3 4
15.10.2018 1 1 2 3 2 4 1 1 2 1
20.10.2018 3 3 1 2 1 2 2 2 2

Đơn vị tính: lần

Thống kê đuôi lô tô TP.HCM

Ngày / Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
06.10.2018 1 3 3 3 2 1 2 1 2
08.10.2018 2 3 3 1 2 1 3 3
13.10.2018 1 3 2 2 3 2 5
15.10.2018 2 3 2 3 4 1 1 1 1
20.10.2018 3 2 3 1 4 2 2 1

Đơn vị tính: lần

Audio