Thống kê đầu đuôi lô tô miền Nam

Biên độ ngày muốn xem
Số lần quay
Chọn tỉnh

Thống kê đầu lô tô TP.HCM

Ngày / Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
11.01.2020 3 5 2 2 2 2 2
13.01.2020 4 1 2 3 2 1 2 3
18.01.2020 1 2 1 2 2 2 2 3 3
20.01.2020 3 2 1 2 2 2 5 1
25.01.2020 1 3 4 2 3 1 1 2 1

Đơn vị tính: lần

Thống kê đuôi lô tô TP.HCM

Ngày / Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
11.01.2020 3 1 1 2 2 2 1 2 4
13.01.2020 1 1 2 1 4 2 2 5
18.01.2020 3 1 2 2 4 2 2 1 1
20.01.2020 1 3 3 2 2 1 1 2 3
25.01.2020 2 2 2 2 1 2 2 3 1 1

Đơn vị tính: lần

Audio