Thống kê đầu đuôi lô tô miền Nam

Biên độ ngày muốn xem
Số lần quay
Chọn tỉnh

Thống kê đầu lô tô TP.HCM

Ngày / Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
04.06.2018 3 2 3 3 1 2 4
09.06.2018 2 1 1 3 3 1 2 4 1
11.06.2018 1 3 1 2 2 2 5 1 1
16.06.2018 1 1 1 4 4 1 3 2 1
18.06.2018 3 4 4 1 1 3 1 1

Đơn vị tính: lần

Thống kê đuôi lô tô TP.HCM

Ngày / Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
04.06.2018 5 1 3 2 1 1 1 1 3
09.06.2018 1 3 3 3 1 1 1 5
11.06.2018 2 2 2 2 4 4 2
16.06.2018 2 3 1 1 5 2 2 1 1
18.06.2018 1 2 1 3 2 2 2 3 1 1

Đơn vị tính: lần

Audio