Thống kê đầu đuôi lô tô miền Nam

Biên độ ngày muốn xem
Số lần quay
Chọn tỉnh

Thống kê đầu lô tô TP.HCM

Ngày / Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
09.04.2018 3 2 3 4 3 2 1
14.04.2018 1 4 2 1 1 4 2 1 2
16.04.2018 4 2 1 4 3 1 1 2
21.04.2018 1 1 3 3 4 3 3
23.04.2018 2 1 3 2 2 4 3 1

Đơn vị tính: lần

Thống kê đuôi lô tô TP.HCM

Ngày / Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
09.04.2018 3 1 1 1 1 3 2 4 1 1
14.04.2018 2 2 5 1 2 1 2 3
16.04.2018 2 3 1 1 2 2 2 2 3
21.04.2018 2 5 3 1 1 2 1 1 2
23.04.2018 2 2 4 2 3 3 2

Đơn vị tính: lần

Audio