Thống kê đầu đuôi lô tô miền Nam

Biên độ ngày muốn xem
Số lần quay
Chọn tỉnh

Thống kê đầu lô tô TP.HCM

Ngày / Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
27.11.2017 5 2 2 2 1 2 1 1 2
02.12.2017 2 1 2 1 1 2 7 2
04.12.2017 1 3 1 2 2 1 1 1 3 3
09.12.2017 2 2 1 3 2 3 2 1 2
11.12.2017 2 2 3 1 1 3 2 2 2

Đơn vị tính: lần

Thống kê đuôi lô tô TP.HCM

Ngày / Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
27.11.2017 2 1 1 2 3 3 2 2 2
02.12.2017 2 2 2 2 1 3 2 3 1
04.12.2017 4 2 1 1 4 3 1 2
09.12.2017 3 3 2 2 1 4 2 1
11.12.2017 1 2 1 4 3 2 2 2 1

Đơn vị tính: lần

Audio