Thống kê đầu đuôi lô tô miền Nam

Biên độ ngày muốn xem
Số lần quay
Chọn tỉnh

Thống kê đầu lô tô TP.HCM

Ngày / Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
03.02.2018 3 4 1 1 3 3 3
05.02.2018 3 4 1 1 2 3 3 1
10.02.2018 1 2 3 3 3 2 1 2 1
12.02.2018 3 3 2 3 1 2 2 2
17.02.2018 2 2 2 3 2 5 1 1

Đơn vị tính: lần

Thống kê đuôi lô tô TP.HCM

Ngày / Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
03.02.2018 1 1 2 1 3 3 1 2 4
05.02.2018 1 1 2 1 3 2 1 3 4
10.02.2018 2 1 2 2 3 2 2 2 2
12.02.2018 3 1 1 2 4 1 2 2 2
17.02.2018 3 1 4 1 2 2 1 3 1

Đơn vị tính: lần

Audio