Thống kê đầu đuôi lô tô miền Nam

Biên độ ngày muốn xem
Số lần quay
Chọn tỉnh

Thống kê đầu lô tô TP.HCM

Ngày / Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
29.06.2020 3 1 4 1 1 2 1 2 3
04.07.2020 1 1 3 2 1 3 3 2 2
06.07.2020 1 2 2 2 2 3 2 3 1
11.07.2020 3 1 1 4 2 1 3 3
13.07.2020 1 1 4 3 1 2 4 2

Đơn vị tính: lần

Thống kê đuôi lô tô TP.HCM

Ngày / Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
29.06.2020 1 2 3 4 4 1 3
04.07.2020 1 1 2 3 2 4 1 2 2
06.07.2020 2 3 2 2 3 3 2 1
11.07.2020 1 4 1 4 1 1 1 3 1 1
13.07.2020 1 3 1 3 2 3 3 1 1

Đơn vị tính: lần

Audio