Thống kê đầu đuôi lô tô miền Nam

Biên độ ngày muốn xem
Số lần quay
Chọn tỉnh

Thống kê đầu lô tô TP.HCM

Ngày / Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
03.06.2019 1 4 2 1 1 2 2 4 1
08.06.2019 2 1 4 3 2 2 1 2 1
10.06.2019 4 1 2 3 3 1 1 1 2
15.06.2019 2 2 2 1 4 5 1 1
17.06.2019 2 3 2 1 2 2 2 3 1

Đơn vị tính: lần

Thống kê đuôi lô tô TP.HCM

Ngày / Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
03.06.2019 1 3 4 1 1 5 3
08.06.2019 1 4 5 3 3 2
10.06.2019 4 2 1 3 3 1 2 2
15.06.2019 4 1 1 4 2 2 2 1 1
17.06.2019 1 1 4 1 2 2 1 1 4 1

Đơn vị tính: lần

Audio