Thống kê đầu đuôi lô tô miền Trung

Biên độ ngày muốn xem
Số lần quay
Chọn tỉnh

Thống kê đầu lô tô Khánh Hòa

Ngày / Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25.11.2018 2 4 3 1 3 2 1 1 1
28.11.2018 1 1 3 3 1 1 3 5
02.12.2018 3 2 2 2 1 3 3 1 1
05.12.2018 2 5 2 4 1 1 1 2
09.12.2018 3 3 3 2 1 3 2 1

Đơn vị tính: lần

Thống kê đuôi lô tô Khánh Hòa

Ngày / Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25.11.2018 2 4 1 4 2 1 2 1 1
28.11.2018 4 3 2 1 2 2 2 2
02.12.2018 3 1 1 1 2 2 1 4 2 1
05.12.2018 2 1 2 2 2 2 3 4
09.12.2018 2 4 2 2 1 2 2 3

Đơn vị tính: lần

Audio