Thống kê đầu đuôi lô tô miền Trung

Biên độ ngày muốn xem
Số lần quay
Chọn tỉnh

Thống kê đầu lô tô Khánh Hòa

Ngày / Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26.07.2020 1 2 4 1 5 3 1 1
29.07.2020 1 3 1 2 1 2 5 1 2
02.08.2020 3 1 4 1 2 3 1 3
05.08.2020 1 2 1 1 2 2 3 3 3
09.08.2020 2 3 2 2 2 1 2 2 2

Đơn vị tính: lần

Thống kê đuôi lô tô Khánh Hòa

Ngày / Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26.07.2020 2 1 2 2 2 3 1 3 2
29.07.2020 4 1 2 1 2 3 2 2 1
02.08.2020 2 2 4 1 3 3 2 1
05.08.2020 1 3 2 2 4 3 3
09.08.2020 1 3 2 3 2 1 3 3

Đơn vị tính: lần

Audio