Thống kê đầu đuôi lô tô miền Trung

Biên độ ngày muốn xem
Số lần quay
Chọn tỉnh

Thống kê đầu lô tô Khánh Hòa

Ngày / Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
12.01.2020 4 1 3 3 2 5
15.01.2020 2 1 1 2 1 2 2 1 2 4
19.01.2020 1 3 2 1 2 1 3 1 1 3
22.01.2020 1 3 2 3 2 1 1 3 2
26.01.2020 1 2 2 1 2 1 1 2 2 4

Đơn vị tính: lần

Thống kê đuôi lô tô Khánh Hòa

Ngày / Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
12.01.2020 2 2 1 2 1 1 3 6
15.01.2020 2 4 2 1 1 1 4 3
19.01.2020 1 4 3 6 2 1 1
22.01.2020 1 3 2 3 1 1 2 4 1
26.01.2020 1 1 2 2 3 3 1 4 1

Đơn vị tính: lần

Audio