Thống kê đầu đuôi lô tô miền Trung

Biên độ ngày muốn xem
Số lần quay
Chọn tỉnh

Thống kê đầu lô tô Khánh Hòa

Ngày / Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
05.06.2019 2 3 1 1 3 1 3 2 1 1
09.06.2019 2 2 2 3 2 1 4 2
12.06.2019 2 1 2 2 2 2 3 4
16.06.2019 1 3 2 1 4 1 3 1 2
19.06.2019 1 1 1 4 1 5 1 1 3

Đơn vị tính: lần

Thống kê đuôi lô tô Khánh Hòa

Ngày / Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
05.06.2019 1 2 1 1 6 1 2 2 2
09.06.2019 1 3 1 2 2 2 2 3 2
12.06.2019 2 1 2 1 1 3 3 2 3
16.06.2019 3 1 1 3 3 4 2 1
19.06.2019 2 1 4 3 3 3 2

Đơn vị tính: lần

Audio