Thống kê đầu đuôi lô tô miền Trung

Biên độ ngày muốn xem
Số lần quay
Chọn tỉnh

Thống kê đầu lô tô Khánh Hòa

Ngày / Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
04.09.2019 1 4 3 2 1 2 1 1 1 2
08.09.2019 2 1 2 1 2 1 3 1 5
11.09.2019 1 2 1 5 5 1 2 1
15.09.2019 2 1 3 2 4 3 1 2
18.09.2019 3 3 2 3 1 4 1 1

Đơn vị tính: lần

Thống kê đuôi lô tô Khánh Hòa

Ngày / Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
04.09.2019 1 3 2 3 1 1 2 1 4
08.09.2019 2 3 2 1 3 1 3 1 1 1
11.09.2019 1 1 3 3 3 1 3 1 2
15.09.2019 3 3 2 6 1 1 2
18.09.2019 6 1 1 3 1 1 4 1

Đơn vị tính: lần

Audio