Thống kê đầu đuôi lô tô miền Trung

Biên độ ngày muốn xem
Số lần quay
Chọn tỉnh

Thống kê đầu lô tô Khánh Hòa

Ngày / Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26.11.2017 2 3 3 1 2 2 2 3
29.11.2017 2 3 1 1 1 1 2 3 2 2
03.12.2017 3 1 5 3 3 2 1
06.12.2017 2 2 2 3 2 1 3 2 1
10.12.2017 1 2 2 1 1 2 3 1 5

Đơn vị tính: lần

Thống kê đuôi lô tô Khánh Hòa

Ngày / Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26.11.2017 1 3 2 4 1 1 2 1 3
29.11.2017 3 3 4 2 2 1 3
03.12.2017 3 2 2 2 1 1 2 3 2
06.12.2017 1 3 1 3 3 1 1 3 1 1
10.12.2017 5 2 2 3 1 1 2 2

Đơn vị tính: lần

Audio