Thống kê đầu đuôi lô tô miền Trung

Biên độ ngày muốn xem
Số lần quay
Chọn tỉnh

Thống kê đầu lô tô Khánh Hòa

Ngày / Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
15.03.2020 1 2 3 2 1 1 5 3
18.03.2020 3 1 3 3 3 4 1
22.03.2020 5 1 1 3 2 2 2 2
25.03.2020 1 1 2 4 1 3 2 2 2
29.03.2020 1 2 3 6 2 2 1 1

Đơn vị tính: lần

Thống kê đuôi lô tô Khánh Hòa

Ngày / Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
15.03.2020 3 4 3 3 2 3
18.03.2020 1 5 1 1 1 2 3 4
22.03.2020 2 2 3 2 1 2 4 1 1
25.03.2020 4 4 2 2 3 1 2
29.03.2020 3 5 2 1 2 1 2 2

Đơn vị tính: lần

Audio