Thống kê đầu đuôi lô tô miền Trung

Biên độ ngày muốn xem
Số lần quay
Chọn tỉnh

Thống kê đầu lô tô Khánh Hòa

Ngày / Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
06.02.2019 6 1 1 3 2 2 1 1 1
10.02.2019 1 1 1 2 2 4 4 1 2
13.02.2019 3 2 3 3 1 3 1 2
17.02.2019 2 3 1 1 4 2 2 3
20.02.2019 2 1 1 1 4 2 4 2 1

Đơn vị tính: lần

Thống kê đuôi lô tô Khánh Hòa

Ngày / Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
06.02.2019 4 2 1 1 5 1 1 2 1
10.02.2019 1 1 2 3 2 4 5
13.02.2019 1 3 1 4 2 3 1 3
17.02.2019 3 2 3 2 4 4
20.02.2019 1 2 3 4 3 1 1 1 2

Đơn vị tính: lần

Audio