Thống kê đầu đuôi lô tô miền Trung

Biên độ ngày muốn xem
Số lần quay
Chọn tỉnh

Thống kê đầu lô tô Khánh Hòa

Ngày / Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
31.01.2018 3 1 2 1 3 1 2 2 3
04.02.2018 2 2 1 1 4 1 3 2 2
07.02.2018 2 3 3 2 1 2 2 2 1
11.02.2018 2 1 2 3 1 3 1 2 2 1
14.02.2018 4 3 1 1 1 1 4 1 2

Đơn vị tính: lần

Thống kê đuôi lô tô Khánh Hòa

Ngày / Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
31.01.2018 2 1 1 1 3 5 3 1 1
04.02.2018 1 2 2 1 5 2 3 2
07.02.2018 3 4 2 1 2 1 1 4
11.02.2018 2 2 3 3 3 3 2
14.02.2018 2 3 1 2 2 3 2 3

Đơn vị tính: lần

Audio