Thống kê đầu đuôi lô tô miền Trung

Biên độ ngày muốn xem
Số lần quay
Chọn tỉnh

Thống kê đầu lô tô Khánh Hòa

Ngày / Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
06.06.2018 1 4 6 3 1 1 2
10.06.2018 3 3 4 2 4 2
13.06.2018 4 3 1 1 1 3 1 3 1
17.06.2018 2 1 4 3 3 3 1 1
20.06.2018 1 3 2 1 1 2 3 2 1 2

Đơn vị tính: lần

Thống kê đuôi lô tô Khánh Hòa

Ngày / Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
06.06.2018 1 4 2 3 1 2 2 2 1
10.06.2018 2 3 2 1 3 2 2 3
13.06.2018 4 2 2 4 1 5
17.06.2018 3 2 2 3 2 2 1 2 1
20.06.2018 2 1 1 2 3 1 1 7

Đơn vị tính: lần

Audio