Thống kê đầu đuôi lô tô miền Trung

Biên độ ngày muốn xem
Số lần quay
Chọn tỉnh

Thống kê đầu lô tô Khánh Hòa

Ngày / Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
07.04.2019 3 1 3 1 3 3 2 2
10.04.2019 3 2 2 1 1 4 2 1 2
14.04.2019 3 4 2 1 5 1 1 1
17.04.2019 2 4 1 1 1 2 2 1 1 3
21.04.2019 2 4 2 3 1 1 3 1 1

Đơn vị tính: lần

Thống kê đuôi lô tô Khánh Hòa

Ngày / Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
07.04.2019 2 3 1 1 4 2 1 4
10.04.2019 4 2 1 1 1 3 4 2
14.04.2019 2 3 4 2 1 1 1 3 1
17.04.2019 1 2 2 1 2 1 4 3 2
21.04.2019 3 1 2 1 3 2 1 3 2

Đơn vị tính: lần

Audio