Thống kê đầu đuôi lô tô miền Trung

Biên độ ngày muốn xem
Số lần quay
Chọn tỉnh

Thống kê đầu lô tô Khánh Hòa

Ngày / Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10.05.2020 2 2 2 1 3 2 4 1 1
13.05.2020 1 1 4 1 3 1 2 3 2
17.05.2020 1 2 1 3 2 1 3 2 3
20.05.2020 4 2 1 2 1 2 1 5
24.05.2020 3 2 2 4 2 2 1 2

Đơn vị tính: lần

Thống kê đuôi lô tô Khánh Hòa

Ngày / Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10.05.2020 1 3 2 4 4 1 1 2
13.05.2020 1 1 3 1 4 2 1 5
17.05.2020 3 1 3 3 3 1 3 1
20.05.2020 3 5 3 1 1 1 1 1 2
24.05.2020 2 2 2 1 1 2 2 4 1 1

Đơn vị tính: lần

Audio