Thống kê đầu đuôi lô tô miền Trung

Biên độ ngày muốn xem
Số lần quay
Chọn tỉnh

Thống kê đầu lô tô Khánh Hòa

Ngày / Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
06.11.2019 3 2 1 3 2 3 3 1
10.11.2019 1 1 3 4 2 1 2 1 3
13.11.2019 1 1 2 3 3 2 1 1 4
17.11.2019 3 1 4 3 1 5 1
20.11.2019 1 3 1 1 3 2 3 3 1

Đơn vị tính: lần

Thống kê đuôi lô tô Khánh Hòa

Ngày / Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
06.11.2019 1 1 2 2 2 1 3 3 3
10.11.2019 1 4 2 1 3 1 2 3 1
13.11.2019 1 4 2 2 2 1 3 1 2
17.11.2019 2 1 2 2 2 1 1 6 1
20.11.2019 4 1 3 3 1 2 2 1 1

Đơn vị tính: lần

Audio