Thống kê đầu đuôi lô tô miền Trung

Biên độ ngày muốn xem
Số lần quay
Chọn tỉnh

Thống kê đầu lô tô Khánh Hòa

Ngày / Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
08.04.2018 2 3 1 1 1 2 2 3 3
11.04.2018 2 1 2 1 3 2 1 2 4
15.04.2018 2 4 2 2 3 2 1 2
18.04.2018 2 2 3 5 3 2 1
22.04.2018 1 1 3 6 1 1 2 1 2

Đơn vị tính: lần

Thống kê đuôi lô tô Khánh Hòa

Ngày / Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
08.04.2018 2 5 2 4 1 1 2 1
11.04.2018 1 3 3 2 2 1 3 1 2
15.04.2018 2 2 2 1 1 5 3 2
18.04.2018 2 2 3 1 3 1 2 1 3
22.04.2018 1 1 1 1 1 1 6 2 4

Đơn vị tính: lần

Audio