Thống kê tổng lo to Miền Bắc

Số lần quay

Tổng Số lần xuất hiện
0 16
1 14
2 18
3 8
4 7
5 21
6 9
7 14
8 12
9 11

Audio