Thống kê tổng lo to Miền Bắc

Số lần quay

Tổng Số lần xuất hiện
0 11
1 12
2 18
3 11
4 15
5 11
6 14
7 14
8 9
9 15

Audio