Thống kê tổng lo to Miền Bắc

Số lần quay

Tổng Số lần xuất hiện
0 6
1 3
2 9
3 5
4 5
5 9
6 6
7 4
8 4
9 1

Audio