Thống kê tổng lo to Miền Bắc

Số lần quay

Tổng Số lần xuất hiện
0 3
1 2
2 3
3 1
4 4
5 4
6 2
7 1
8 3
9 3

Audio