Thống kê tổng lo to Miền Bắc

Số lần quay

Tổng Số lần xuất hiện
0 16
1 7
2 20
3 16
4 16
5 13
6 16
7 23
8 17
9 12

Audio