Thống kê tổng lo to Miền Bắc

Số lần quay

Tổng Số lần xuất hiện
0 21
1 15
2 14
3 13
4 14
5 13
6 12
7 6
8 11
9 11

Audio