Thống kê tổng lo to Miền Bắc

Số lần quay

Tổng Số lần xuất hiện
0 11
1 9
2 12
3 13
4 18
5 15
6 9
7 13
8 14
9 16

Audio