Thống kê tổng lo to Miền Bắc

Số lần quay

Tổng Số lần xuất hiện
0 11
1 12
2 15
3 12
4 15
5 14
6 12
7 12
8 11
9 16

Audio