Thống kê tổng lo to Miền Bắc

Số lần quay

Tổng Số lần xuất hiện
0 14
1 13
2 8
3 14
4 20
5 5
6 11
7 14
8 13
9 18

Audio