Thống kê tổng lo to Miền Bắc

Số lần quay

Tổng Số lần xuất hiện
0 2
1 2
2 4
3 2
4 3
5 0
6 3
7 2
8 2
9 6

Audio