Thống kê tổng lo to Miền Bắc

Số lần quay

Tổng Số lần xuất hiện
0 10
1 8
2 13
3 15
4 16
5 18
6 11
7 15
8 9
9 15

Audio