Thống kê tổng lo to Miền Bắc

Số lần quay

Tổng Số lần xuất hiện
0 8
1 12
2 14
3 11
4 16
5 14
6 15
7 14
8 9
9 17

Audio