Thống kê tổng lo to Miền Bắc

Số lần quay

Tổng Số lần xuất hiện
0 19
1 10
2 9
3 12
4 6
5 21
6 13
7 11
8 7
9 22

Audio