Thống kê tổng lo to Miền Trung

Số lần quay
Chọn tỉnh

Tổng Số lần xuất hiện
0 10
1 8
2 13
3 13
4 14
5 6
6 11
7 11
8 10
9 6

Audio